Tàu Hủ Ky

July 22, 2021 TNInfoWay 0

Caramelized Tofu Skin INGREDIENTS  :  – 400g Tàu hủ ky tươi (fresh tofu skin or other kind of tofu) – 15g Hành Boaro / hành […]

1 2
Translate »