Bầu cử Mỹ 2020: Một cuộc bầu cử không giống cuộc bầu cử nào khác

Tại thời điểm còn một tuần nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, giữa lúc hai ứng cử viên Tổng thống còn đang ráo riết vận động, thì hàng chục triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, báo hiệu cuộc bầu cử có tính cách quyết định này sẽ đạt

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »