Nghiên cứu: Sốt xuất huyết có thể cung cấp một số miễn nhiễm chống COVID

Một cuộc nghiên cứu phân tích đại dịch COVID tại Brazil phát hiện sự liên kết giữa đà lây lan COVID với các đợt bùng phát sốt xuất huyết trong quá khứ, qua đó cho thấy bị phơi nhiễm chứng bệnh do muỗi lây truyền có thể cung cấp một mức độ miễn nhiễm chống

Share this:
@ 2020 TN InfoWay