Trí tuệ là vàng. 10 Bí Quyết làm giàu của Người Do Thái | 10 Bí Quyết giúp TIỀN Đẻ Ra TIỀN của Người Do Thái

(Video: BÀI HỌC THÀNH CÔNG) 1. Cần nhất có khát vọng kiếm tiền 2. Không để tiền "ngủ" ở ngân hàng 3. Nguyên lý 'không ăn thóc giống'  4. Trí tuệ là vàng 5. Kinh buôn 3 tháng 6. 6. 1+ 1 lớn hơn 2 7.Mỗi phút đáng giá 17 đô la Mỹ 8. Quan hệ giúp tiền đẻ ra tiền 9. Tiêu tiền mới biết kiếm tiền 10. Sống cần kiệm và yêu quý từng đồng tiền

Share this:
Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »