(Video: Giang Ơi) 1. Sản phẩm thiết kế đồ họa 2. Bán đồ cũ 3. Phiên dịch và copy writing 4. Mua sỉ, bán lẻ 5. Viết blog 6. Làm website [Marketing] cho các công ty vừa và nhỏ 7. Mở sổ tiết kiệm ngân hàng 8. Xin làm nhân viên nhắn tin cho shop online 9. Cộng tác viên tự do 10. Dịch vụ phục vụ tại nhà

 

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »