Một phụ nữ trẻ đi đến gặp một bà bói:
 
 – 2 năm trước, bà đã bói cho tôi một quẻ rằng tôi sẽ có chồng và 2 đứa con.
 
 – Rồi thì sao?
 
 – Dạ, bà đã đoán đúng, tôi đã có 2 đứa con.
 
 – Thật tuyệt vời! Thế chị còn phàn nàn gì?
 
 – Bây giờ tôi chỉ muốn biết liệu tôi sắp có chồng hay chưa?

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »