Một thanh niên đi xem bói. Anh nói với thầy chiêm tinh:
 – Tôi muốn biết về tương lai của mình.
 – Tôi sẽ trả lời hai câu hỏi của anh với giá 500 franc.
 – 500 franc cho hai câu hỏi! Bà có thấy là quá đắt không?
 – Đắt với những câu hỏi ngớ ngẩn. Mời anh hỏi câu thứ hai.
 

 Chỉ cần thêm quần áo
 Một cô gái gọi điện cho ông họa sĩ:
 – A lô! Bức họa toàn thân của em ông đã vẽ đến đâu rồi?
 – Đã hoàn chỉnh từ đầu đến chân, không sót một chi tiết.
 – Liệu có làm lại được không? Em có ý định thay một bộ đẹp hơn so với hôm trước.
 – Đơn giản! Hãy gửi chúng đến đây vì tôi đã vẽ bức này lúc em… chưa mặc quần áo.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »