Số lượng triệu phú bên nước Mỹ 13.5 triệu người (2017) với dân số 325.7 triệu. Nước Mỹ, phần đông số triệu phú mới được tạo ra là nhờ đầu tư trong bất động sản, ngành công nghệ và đầu tư sở hữu cổ phần (nước Mỹ chiếm 25% tổng số tỷ phú trên toàn cầu, dù Mỹ chỉ chiếm hơn 4% dân số thế giới. Thế giới hiện có 2.754 tỷ phú, Mỹ dẫn đầu).

[Công thức] Chiến lược = Có giấc mơ + Vạch ra mục tiêu + Kinh doanh càng sớm cáng tốt  + Biết tiết kiệm (vẫn biết tiêu xài cho bản thân vừa đủ) + Kiên trì đầu tư + Kinh doanh từ những thứ nhỏ nhất + Đầu tư bất động sản + Đa dạng hóa kinh doanh tăng thu + Đầu tư bản thân từ lúc trẻ

(Video: Tài Chính 24H)

Share this: