Dành cho MAC, các phầm mềm này được bán trên trên 200 đô]
1. Final Cut Pro X (khuyên dùng nhiều nhất)

2. Wevideo
3. Filmora
4. Adobe Premiere Pro

Best Video Editing Software for Mac – 2020 Review! (Video: Justin Brown – Primal Video)

 

Share this: