Phong cách lãnh đạo tình huống khác nhau vì mỗi nhân viên tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. 4 phương pháp lãnh đạo phổ biến nhất, phù hợp nhất với nhiều đối tượng nhân viên khác nhau. Và giúp người quản lý vận dụng tối đa vào từng người, từng việc cụ thể một cách hiệu quả nhất, mang về doanh thu lớn nhất cho cửa hàng, hoặc công ty mà mình đang phụ trách. Có 4 phương pháp lãnh đạo như sau:

1. Phong cách lãnh đạo như một huấn luyện viên: nhân viên mới 

Đây chính là một phong cách lãnh đạo kèm cặp nhân viên một cách chi tiết, nghĩa là tham gia vào việc quan sát,  hướng dẫn, kèm cặp nhân viên để họ làm đúng, để họ phát triển kỹ năng, năng lực của họ. Phương pháp này chỉ áp dụng với những nhân viên năng lực còn yếu, hoặc mới vào làm ở công ty, chúng ta dành nhiều thời gian chuyển đổi từ một phương pháp lãnh đạo khác theo cái phương pháp lãnh đạo này.    


2. Phương pháp lãnh đạo ủy thác: áp dụng nhân viên có trách nhiệm cao

Ủy thác có nghĩa là giao việc và giao quyền, Giao việc, giao quyền là dựa vào yếu tố gì thì giao việc là dựa vào khả năng, còn giao quyền là dựa vào trách nhiệm của họ, dựa vào niềm tin của mình đối với nhân viên đó. Nhân viên có trách nhiệm cao, làm việc độc lập, chính trực cao, có kỹ năng, họ làm ra thành tích tốt, thì chúng ta không cần phải can thiệp nhiều vào công việc của họ, mà chúng ta giao cho họ công việc, giao cho họ trách nhiệm, giao cho họ quyền quyết định để họ xử lý.


3. Phong cách lãnh đạo chuyên quyền: áp dụng cho những nhân viên nào có tính ý thức trách nhiệm chưa cao
Phong cách lãnh đạo chuyên quyền có nghĩa là tập trung vào kết quả công việc, tập trung vào  mục tiêu, tập trung vào quy trình, chính sách, thành tích. Không bị chi phối bởi tình cảm, và mong muốn nhân viên làm đúng ý đồ của mình. Phương pháp này áp dụng cho những nhân viên nào có tính ý thức trách nhiệm chưa cao, tính kỷ luật chưa cao, hoặc năng lực chưa có, thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp chuyên quyền này để giám sát rất cao.


4. Phương pháp dân chủ: tôn trọng ý kiến của tập thể, của nhiều người : áp dụng những người có thái độ tốt, kỷ luật tốt và có nhiều ý kiến hay 

Phương pháp dân chủ chính là tôn trọng ý kiến của tập thể, của nhiều người. Mọi quyết định của mình đều dựa trên quyết định của tập thể. Tôn trọng ý kiến, phát huy sự sáng tạo, góp ý của nhân viên cấp dưới. Phương pháp lãnh đạo này sẽ áp dụng chỉ cho những người nào có thái độ tốt, kỷ luật tốt và có nhiều ý kiến hay và làm việc có năng lực có thành tích tốt mà thôi.


Theo doanh nghiệp

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »