Khoa học thế kỷ 21 từ lý thuyết, nguyên lý, thực nghiệm, nghiên cứu, sáng tạo nên phát triển. Nói về ngành điện toán, từ máy tính đơn sơ (thế kỷ 16), tới computer IBM, PC, tới Internet. IPad. Iphonẹ. Kindle..v.v.. Còn tử vi Khoa học huyền bí thế kỷ 13 đời Tống (Trần Đoàn) vì không co’ môi trường nên có vẻ "dậm" chân tại chổ.

Truyền thống “dấu nghề” của người Á-Đông, phần khác do chiến tranh khiến cho các sách quý của ta bị thất lạc, hậu qủa là với lối giải mơ hồ bất định đã đem lại cho người đời mối hoài nghi về Tử-Vi Nói về Tam hợp để đoán số trong tử vi cũng đã gây bối rốị:Theo nhận xét của Phuocduyen:

Hầu hết các sách Tử-Vi đã phát hành và một số lớn những người biết nhiều về Tử-Vi, thường hướng dẫn những người mới nghiên cứu rằng muốn xét sự hung kiết của Phúc, Mệnh, Thân, Hạn, Tam Hợp, Nhị Hợp, Xung Chiếu, có sách và có vị cẩn thận hơn còn khuyến khích nên xem cả cung cường, cung nhược … Một tổng hợp như vậy có lúc cần mang tính chất trái ngược nhau, qủa đã gây bối rối không ít cho những người mới nghiên cứu hoặc gây chán nản cho người muốn nghiên cứu Tử-Vị Đó là chưa kể đến hậu quả có thể gây sự nhầm lẫn trong việc giải đóan.

Ví dụ : Như có người nghiên cứu cung Mệnh, đã phối trí cung Tài, Quan, Di, rồi khi nghiên cứu cung Tài cho rằng chỉ cần thêm vào tổng hợp trên đặc tính của cung Điền và lọai trừ cung Di là đủ.

Thật ra Tam Hợp không hẳn có nghĩa là phải phối hợp lại các đẩu tinh trong ba cung để luận đóan. Người xưa đã có những định luật, khi phối hợp các cung lọai trừ những đẩu tinh ít hoặc không ảnh hưởng đến lá số, những định luật này phần lớn thất truyền, có lẽ một phần do truyền thống “dấu nghề” của người Á-Đông, phần khác do chiến tranh khiến cho các sách quý của ta bị thất lạc, hậu qủa là với lối giải mơ hồ bất định đã đem lại cho người đời mối hoài nghi về Tử-Vi và thậm chí có người xếp khoa Tử-Vi vào thành phần đạo thuật.

Trước đây một vị thâm cứu Tử-Vi, cụ Thiên Lương đã tiên phong khai sáng cái đạo lý Tử-vi qua cách giải đóan đại cương lá số bằng các Tam-Hợp, Thái-Tuế, Lộc-Tồn v.v… (đều tập trung vào 2 cuốn Tử-vi Nghiệm Lý và Tử-vi Đẩu số Tòan Thư) giúp cho người nghiên cứu, nhìn qua đã ước định được sự thành bại, hung kiết của đương số, thật bổ ích thay ! Noi gương cụ chúng tôi xin mạo muội trình bày với các bạn một ý kiến về cách thức loại trừ các đẩu tinh khi xét đóan cung Tam-Hợp mà chúng tôi may mắn và tình cờ học được.

40 QUÍ CÁCH HỢP CỤC

 1. Văn tinh củng mệnh cách

Văn Xương thủ Mệnh cập Thân

Văn tinh nhập miếu hướng Nam Ly

Hung sát ưng vô hội ngộ thì

Hàn Mạc tung hoành nhân kính trọng

Thủ phan đan quế thượng vân thê (thanh vân)

 

 1. Tham Vũ đồng hành cách

Tham Lang Vũ Khúc miếu vượng thủ cung Mệnh hay chiếu Mệnh Thân

 

Vũ Tham nhập miéu quí kham ngôn

Tất chủ vi quan trưởng đại quyền

Văn tác gián tự thần hiển đạt

Vũ thần dũng mãnh trấn biên cương

 

 1. Tả Hữu triều viên cách

Tả Hữu tam phương đắc địa Tài Quan Mệnh vượng

 

Thiên tinh Tả Hữu tối vi minh

Nhược tại tam phương lộc vị vinh

Vũ chức cao đăng ưng hiển tá

Văn nhân danh dự liệt tam kinh

 

 1. Tả Hữu đồng cung cách

Tả Hữu đồng cung chiếu mệnh

 

Mệnh cung Phụ Bật hữu căn nguyên

Thiên địa thanh minh vạn tượng tiên

Đức nghiệp uy nghi nhân hữu kính

Danh dươngkim điện ngọc giai tiên

 

 

 1. Tả Hữu thủ mệnh cách

Tả Hữu hội Khoa tinh thủ mệnh

 

Cách phùng Tả Hữu mệnh chung lâm

Gia hội Khoa tinh phúc tái thân

Sự nghiệp uy nghi truy Ngụy Trịnh

Quan cư đài các vạn nhân khâm

 

 1. Tả Hữu củng chủ cách

Tử Vi thủ mệnh Tả Hửu củng hợp

 

 1. Văn quế Văn hoa cách

Xương Khúc sửu Mùi an mệnh

 

 1. Đan tê Quế tê cách

Nhật Tị Nguyệt Dậu Sửu thủ Mệnh

 

 1. Tử Phủ đồng cung cách

Tử Phủ đồng cung Dần Thân

 

 1. Thiên Ất củng mệnh cách

Khôi Việt thủ Mệnh

 

 1. Tọa Quí hướng Quí

Khôi ở mệnh Việt chiếu

 

 1. Văn tinh ám củng cách

Mệnh tại Sửu Mùi giáp Xương Khúc

 

 1. Quý tinh lai giáp cách

Giáp Tử Vi, Nhật Nguyệt, Thiên Phủ Tả Hữu

 

 1. Lộc hợp uyên ương cách

Lộc tồn hữu Hóa Lộc thủ mệnh

 

 1. Tham Linh tịnh thủ cách

Tham lang ngộ Linh tinh miếu vượng

 

 1. Nhị diệu đồng lâm cách

Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi nhưng phải đi cùng các quí tinh khác

 

 1. Nhật Nguyệt đồng minh cách

Nhật Tị, Nguyệt Dậu Mệnh tại Sửu

 

 1. Giáp Đệ đăng dung cách

Khoa thủ mệnh giáp Xương Khúc

Quyền cư quan Lộc cư Tài

( cũng ngọi là Tam hóa triều viên cách)

 

 1. Khoa danh hội Lộc cách

Khoa thủ mệnh hội Lộc

 

 1. Văn Lương chấn thủ Kỉ cách

Văn Khúc ngộ Thiên Lương miếu vượng thủ Mệnh Thân

 

 1. Phủ phùng Văn tinh cách

Văn Xương thủ mệnh Tả Phụ chiếu

 

 1. Cơ Lương gia hội cách–>Bà Hillary Clinton

Cơ Lương miếu vượng thủ Mệnh

 

 1. Quyền Sát Hóa Lộc cách

– Niên Nguyệt Hỏa Tinh miếu thủ Mệnh

– Thiên Lộc Thiên Mã

Tam sát gia lâm miếu vượng

 

 1. Cự Nhật đồng cung cách

Cự Dương củng chiếu đối Tam Thai

 

 1. Thọ tinh nhập miếu cách

Lương cư Ngọ thủ mệnh

 

 1. Cự Cơ đồng lâm cách

Cự Cơ Mão cung thủ mệnh

 

 1. Anh tinh nhập miếu cách

Phá quân cư Tý Ngọ thủ mệnh

 

 1. Quyền tinh chiều nguyên cách

Liêm Trinh đóng ở Mùi Thân thủ Mệnh

 

 1. Cựcư Mão vi cách

Tử Vi Mão dậu thủ mệnh ngộ Tả Hữu

 

 1. Cơ Nguyệt Đồng Lương Cách

– Mệnh ân tại Dần thân có tứ tinh trên

 

 1. Tứ chính ngộ quý cách

Cơ Nguyệt Đồng Lương, Quý tinh thủ mệnh

 

 1. Thất Sát triều đẩu cách

Thất sát đắc địa Dần Thân

 

 1. Văn Tinh thủ mệnh cách

Xương Mã thủ mệnh

Cung Tài có: Quyền lộc

Cung di có: Thiên tướng

 

 1. Lộc Mã giao trì cách

Mệnh Dần Thân có Lộc Mã

 

 1. Lộc Mã bội Ấn cách

Thiên Mã tiền hậu có Lộc Ấn đồng vị

 

 1. Lộc hợp uyên ương cách

Thiên Tướng, Hóa Lộc thủ mệnh

 

 1. Liêm Trinh văn vũ cách

 

 1. Vũ Khúc thủ mệnh cách

Vũ Tham đồng cung Sửu Mùi trong mệnh

 

 1. Long văn cập hội cách

Thanh Long, Hóa Kị tại Tị Mùi

 

 1. Phong vân cập hội cách

Thân Mệnh tuy nhược nhị hạn phùng Lộc Mã

 

Theo TuongPhap

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »