(Video: Tran Thi Ai Lien)

#1. Chọn

#2. Đào tạo

#3. Chấp nhận

4. Làm #1,#2 và #3  

#5. Ra đi

 

Chọn (tìm hiểu, tâm đầu ý hợp, .v.v.)

Quan trọng Đào tạo lẫn nhau (nói ra cho người ta biết, cách nói xây dựng, vì yêu thương, vui lòng.v.v.)

Chấp nhận (chấp nhận những gì có thể chấp nhận được, có những chuyện không chấp nhận được, và khi chấp nhận vui vẻ chấp nhận thay đổi để hạnh phúc.v.v..)

Cách #5. Ra đi (Ra đi có 2 nhóm a. Ra đi trong hạnh phúc – đừng để quá khứ níu kéo  b. Ra đi đau khổ). Nên ra đi trong hạnh phúc nếu sử dụng cách #5 – làm tới nơi tới chốn, ra đi trong hạnh phúc)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay