1. Giãn nợ 
2. Khoanh nợ 
3. Tăng giá bán 
4. Tri ân 
Tri ân là điều vô cùng quan trọng. Biết ơn khách hàng, khách hàng sẽ giới thiệu khách hàng cho bạn, biết ơn chỉnh quyền nên chính quyền ủng hộ,… Biết ơn để nhận lại nhiều hơn.
5. Tăng giá bán (Hãy nói về lợi ích thay vì nói về sản phẩm v.v.)
6. Truyền thông thông qua báo chí 

 

(Video: Phạm Thành Long Official)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »