1. Ánh mắt tạo ra năng lượng

2. Tương tác cơ thể giữa người với nhau (ôm, bắt tay…)

3. Thái độ tích cực (nụ cười thân thiện nồng ấm)

4. Tự tin (sức mạnh)

5. Soi gương (nên theo nhịp người đối diện)

6. Lắng nghe

7. Tìm điểm tương đồng (có điểm chung giữa 2 người mới gặp)

(Video: Lan Bercu TV)

Share this: