Sinh ra một số người có DNA di truyền tố chất lãnh đạo (gọi là lãnh đạo bẩm sinh) nhưng phần đông các lãnh đạo (hay còn gọi lãnh đạo tập thành). Dù bẩm sinh hay lãnh đạo tập thành cũng cần học hỏi và thực hành theo thời gian rút tỉa kinh nghiệm, trưởng thành và thành công. Một trong những khía cạnh quan trọng của việc lãnh đạo là khả năng làm việc và quan hệ với những người khác. Các nhà lãnh đạo thành công là những người biết xây dựng các mối quan hệ vững mạnh để hỗ trợ họ.


1.Sẵn sàng

Nhà lãnh đạo giỏi luôn sẵn sàng có mặt và liên hệ với mọi người. Một kỹ năng lãnh đạo quan trọng là khả năng thừa nhận nhu cầu và có thể đáp ứng những nhu cầu đó nhanh chóng.

2.Tạo điều kiện cho các mối quan hệ hòa hợp và dể tiếp cực

Một nhà lãnh đạo giỏi nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ hoà hợp và nỗ lực tạo ra một bầu không khí hoà hợp. Các kết quả thành công thường được sinh ra từ sự hoà hợp hơn là từ sự xung đột. Việc lãnh đạo giỏi sẽ ưu tiên việc giảm xung đột và việc bất hoà ở mức thấp nhất.

Một nhà lãnh đạo giỏi thì có thể tiếp cận được và có các chính sách mở cửa. Lãnh đạo giỏi nghĩa là tạo ra môi trường cởi mở và trung thực, công bằng hơn là phán xét.

3.Sử dụng quyền lực thích hợp

Tính quyết đoán, xử trí nhanh các hoàn cảnh khó khăn. Nhạy cảm với việc sử dụng thích hợp, và ngược lại với việc sử dụng sai quyền lực là toàn bộ biểu hiện của việc lãnh đạo giỏi. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ không sử dụng vị trí và quyền lực cho việc tự ban thưởng và thăng tiến với một thái độ kiểm soát và hống hách. Các nhà lãnh đạo thành công sử dụng quyền lực vị trí của họ bằng sự khôn ngoan và nhạy cảm, phù hợp với hoàn cảnh. 

4.Tin cẩn 

Các nhà lãnh đạo vĩ đại tiến hành các hội nghị và cuộc họp trong bầu không khí tin cậy. Họ thể hiện sự tin cẩn thích hợp và tôn trọng những người khác. 

5.Động viên và hỗ trợ

Các nhà lãnh đạo giỏi thiết lập và sử dụng các mục tiêu để tự động viên họ và những người khác. Họ hiểu tầm quan trọng của sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Các nhà lãnh đạo thành công làm những điều cần thiết để nâng cao kiến thức và kỹ năng. Các nhà lãnh đạo thành công không chỉ động viên họ phát triển cá nhân mà cũng động viên những người xung quanh họ.

Các nhà lãnh đạo giỏi sẵn sàng mang lại sự hỗ trợ cho những người họ chịu trách nhiệm. Họ thừa nhận tầm quan trọng của việc khuyến khích và truyền đạt sự tin cậy cũng như thừa nhận những việc được thực hiện tốt.

6. Duy trì động cơ và tinh thần nhóm và truyền đạt rõ ràng

Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ mang lại sự khích lệ và các nguồn động viên để cải thiện biểu hiện làm việc của nhân viên và thử thách họ duy trì những kết quả tốt.

Một nhà lãnh đạo giỏi là một nhà truyền thông xuất sắc. Việc lãnh đạo của họ có liên quan đến việc truyền thông rõ ràng mục tiêu và các thủ tục cần có cho nhiệm vụ. Họ thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể giành được và có thể đo lường được.

7. Hiểu biết về động lực của tổ chức 

Một nhà lãnh đạo giỏi hiểu động lực trong các mối quan hệ tổ chức. Những nhà lãnh đạo thành công có khả năng lãnh đạo tổ chức mà không làm trầm trọng các mối xung đột và có thể giảm được bất hoà. Họ cũng có kỹ năng tạo ra sự thống nhất trong nhóm. Họ giỏi trong việc cân bằng điểm mạnh và điểm yếu của nhóm để giành được kết quả tốt nhất. 

Theo Lãnh đạo

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »