Chuyện vui . Ảnh vui . 1 nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ. 6.2016

 

Vòng tròn tiến hoá và sự huỷ hoại môi trường - Con người đang tự đầu độc chính mình!
1. Vòng tròn tiến hoá và sự hủy hoại môi trường

 

Sự tiến hoá trong màn hình điện thoại - Smartphone màn hình ngày càng rộng
2. Sự tiến hoá trong màn hình điện thoại – Smartphone màn hình ngày càng rộng

 

 

Con người thời hiện đại, không còn ngẩng cao đầu nữa mà đã cắm mặt vào smartphone!
3. Con người thời hiện đại, không còn ngẩng cao đầu nữa mà đã cắm mặt vào smartphone!

 

Sự tiến hoá của nghề chụp ảnh!
4. Sự tiến hoá của nghề chụp ảnh!

 

 

Sự phát triển trong cách thức con người sử dụng để đánh dấu ký hiệu - Từ một hòn đá --> ký tự trên Smartphone
5. Sự phát triển trong cách thức con người sử dụng để đánh dấu ký hiệu – Từ một hòn đá –> ký tự trên Smartphone

 

Sự tiến hoá trong phương pháp giao tiếp giữa người với người
6. Sự tiến hoá trong phương pháp giao tiếp giữa người với người

 

 

Học thuyết tiến hoá của con người tiến đến hình thái Homo Eco Sapiens - "Người kinh tế"
7. Học thuyết tiến hóa của con người tiến đến hình thái Homo Eco Sapiens – "Người Văn minh biết tặng hoa"

 

(Theo Ohay)

 

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »