Cô gái sắp về nhà chồng sụt sịt khóc, hỏi chị dâu:
 – Ai bày ra cái trò con gái phải lấy chồng thế này?
 – Chu Công.
 Thế là cô ả cứ nhè Chu Công mà chửi. Sáng hôm sau, về lại mặt, cô nường bẽn lẽn hỏi chị dâu:
 – Nhà Chu Công ở đâu?
 – Em tìm ông ta làm gì?
 – Biếu ông ấy một hũ rượu ngon.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »