Tổng giám đốc: "Ai nói với cô rằng chỉ cần tôi hôn cô một lần là cô có thể tha hồ đi trễ hay khỏi đến cũng được?" 
 
 Nữ thư ký: "Luật sư của em ạ!" 
 

 ~~~~~~~~~~
 Danh Họa
 
 Họa sĩ nọ chuyên vẽ cua. Một hôm có tên nhà giàu nhờ họa sĩ vẽ bức tranh 100 con cua, hạn trong một ngày phải xong.
 
 Họa sĩ gật: "Mai cũng được".
 
 Ngày hôm sau, tên nhà giàu đòi tranh chỉ thấy họa sĩ đưa ra bức vẽ một con cua thì bất mãn nói: 
 
 "Tôi muốn 100 con cơ mà!"
 
 Họa sĩ mỉm cười: "Nhưng con cua này sẽ sinh ra 99 con cua nhỏ."

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »