(Video: SBTNOfficial)

Đối với nhiều bạn trẻ 16 tuổi là tuổi vẫn đang còn mơ mộng vu vơ chưa biết được định hướng tương lai của mình ra sao. Tuy nhiên đối với em Alex Phạm, hiện nay là sinh viên năm thứ 2 của đại học Umass Amherst, Alex đang sinh sống cùng gia đình tại thành phố Quincy tiểu bang MA. Alex bắt đầu yêu thích công việc kinh doanh từ lúc em học lớp 10 tại trường trung học North Quincy. Một bạn trẻ đầy năng lượng, tham gia nhiều chương trình trong trường nhưng đặc biệt em được bầu làm đội trưởng đội bóng ca na tại trường trung học của mình.

Share this:
@ 2020 TN InfoWay