Ấm Cúng

 ( Ðinh Hùng )
 
 Mưa bay! Mưa bay!
 Bão táp suốt ngày .
 Ta buồn, ta lạnh,
 Ta nhớ ai đây ?
 Ngoài trời sương bạc,
 Gió lùa cành cây,
 Cửa phòng ta khép,
 Quạnh hiu trong này .
 
 Tôi chờ giấc mộng,
 Tôi chẳng chờ em,
 Thì em chợt đến,
 Tiếng chân ngoài thềm …
 
 Mưa bay! Mưa bay!
 Một hôm trời bão,
 Em đến chơi đây,
 Nước đầm vạt áo,
 Lạnh lùng lắm thay !
 
 Em vào cùng gió,
 Em đến cùng mưa .
 Chiều tối bao giờ ?
 Bóng vào cửa sổ,
 Lòng em để ngỏ,
 Lọt câu hững hờ .
 
 Em bớt lạnh chưa ?
 Lòng tôi kề dó
 Một ngọn đèn đỏ,
 Đôi lòng đêm xưa .
 Em ngồi em nhớ,
 Tôi ngồi tôi mơ:
 Một đời nho nhỏ,
 Một phòng xinh xinh,
 Cảnh trời mưa gió,
 Và hai chúng mình …
 
 Mưa bay! Mưa bay!
 Ấm cúng trong này .
 Một hôm trời bão,
 Em vào chơi đây .
 

Share this:
Translate »