(

Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon vừa tuyên bố sẽ sớm tiến hành giao hàng bằng máy bay không người lái trong một vài tháng tới. Chi tiết thế nào vẫn còn đang được bàn luận, nhưng cải tiến này sẽ có thể thay đổi cách chúng ta nhận hàng.

Share this: