Anh Đợi Em Về Ăn Cơm

 Xuân Diệu
 (23/9/1966)
 
 Anh đợi em về ăn cơm
 Trăng đã lên rồi, trăng sáng
 Mảnh ngọc trên cây hoàng lan
 Chắc thấy em trên đường vắng
 
 Hẳn em đang còn đạp xe
 Ba bề bốn phía em nghe
 Hoàng hôn lan trên đồng rộng
 Mà em đạp gấp chưa về
 
 Hẳn em nghĩ đến ở nhà
 Bếp chín cơm rồi đang đợi
 Em nghe ấm ngọn đèn ta
 Thấy đèn một chấm từ xa
 
 Anh đứng dưới cây hoàng lan
 Hoàng hôn như chiếc áo quàng
 Bỗng mảnh trăng thu sáng quắc
 Anh đợi em về ăn cơm….

Share this:
Translate »