Anh Giờ Là NgườI Lạ

 em vẫn biết giờ ta hai người lạ
 chỉ có còn là chút vị hương xưa
 nên thu đến lòng vẫn nhớ tình mưa
 thu lá đổ tay thưa ta đan ngón
 
 anh người lạ giờ còn trông với ngóng
 lá trên cành vàng úa chiếc bay bay
 hay đã quên theo năm tháng heo mai
 bốn mùa đến đi qua không hối tiếc
 
 là thế ấy đời qua đi lặng lẻ
 em vẫn còn ôm một mối tình si
 và em biết tình riêng em niú kéo
 nhưng làm sao quên chiếc lá thu xưa
 
 người lạ ơi, hai tiếng nghe bùi ngùi
 sao lòng vẫn anh là anh năm tháng
 với nụ cười vang vọng đến cửa tim
 với vòng tay ôm hết mộng êm đềm
 
 và thế ấy…
 
 
năm tháng dài vô tận.
 
 MưaSa
 September 9, 2005

Share this:
Translate »