Anh Viết Bài Thơ

 (Huy Cận)
 
 
anh viết bài thơ giữa ánh khuya
 cỏ cây yên ngủ. Gió xa về
 anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
 như bóng vườn trưa xanh tiếng ve
 
 biển lặng em nằm trong gió êm
 anh là bóng thức của hồn em
 ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
 từng cặp nhân vàng trong trái đêm
 
 bát ngát lòng anh giữa trái đời
 hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
 gió khuya nào biết xuân hè nữa ?
 em mộng điều chi, miệng thỏa cười

Share this:
Translate »