ÁNH XUÂN XA


 Từng cánh mừng vui giữa sảnh đường
 Tưởng là má đỏ với môi hường
 Hóa ra XUÂN đến mừng NĂM MỚI
 Ai giữ đào tươi sắc cố hương
 
 Rồi bước ra sân ngó mặt trời
 Phương đông rạng rỡ nụ hoa cười
 Nghĩ XUÂN đang vẫn còn lưu lạc
 Bất chợt XUÂN về đợi khắp nơi
 
 Ðào tự ngàn năm, e vạn năm
 Khai hoa chờ mở hội phong vân
 Những cành tri kỷ chào tân khách
 Bằng vẻ đài trang hạnh ngộ XUÂN
 
 Én họp bầy vang khúc nhã ca
 Em ơi, tình mộng thoắt bay xa
 Chơi vơi Hy Mã xanh hồn cỏ
 XUÂN thoáng tương tư làn khói mờ
 
 Hawthorne 16 – 01 – 2008
 CAO MỴ NHÂN

Share this:
Translate »