Anh,

 đã bao năm rồi nhỉ
 sao nay chợ lại về
 cho hồn đây tê tái
 hương tình của xuân xưa
 
 Anh,
 phải không tình chẳng chết
 nên giữa trời xuân này
 anh về là ma quái
 giết chết thời gian vui
 
 Anh,
 thế này là sao nhỉ
 về chi khi chẳng còn
 tình nghĩa vuì chôn kín
 nơi quyệt mồ năm xưa
 
 Anh,
 thôi nhé xin từ tạ
 lần này là chia xa
 xin đừng làm hình bóng
 trở về khi xuân qua
 
 Anh,
 xin anh đừng hờn dõi
 khi tình chẳng nguyện tình
 như xuân nào mộng ước
 chợt thoáng chút đã qua
 
 Anh,
 mười mấy năm ấy nhỉ
 trở về chi xuân tàn
 hoa xưa không còn nữa
 chỉ còn thiếu phụ xuân
 
 Anh,
 lại lần thôi từ tạ
 lại lần thôi chia xa
 ngàn xuân màu áo tím
 chôm vùi bóng đêm qua
 
 MưaSa 

Share this:
Translate »