Tòa án Tối cao Mỹ cho phép vụ kiện chống độc quyền nhắm vào hãng Apple có thể tiếp tục. Người tiêu dùng đang kiện công ty này với cáo buộc rằng hãng Apple đã đòi giá quá mức cho các ứng dụng trên Iphone được tải xuống từ App Store của hãng.

Share this: