Bài tập giảm mỡ cường độ cao | Huấn luyện viên Aerobics Thảo Trương

Bài tập giảm mỡ cường độ cao (Bài 1)  (Video: 1SK Official Channel)

Bài tập Aerobic GIẢM MỠ CƯỜNG ĐỘ CAO với 7 phút mỗi ngày
– Thời lượng: 7 phút
– Mức độ: Dễ
– HLV: Thảo Trương
– Nhạc, Hướng dẫn, Đếm thời gian

+

Bài tập GIẢM MỠ CƯỜNG ĐỘ CAO với 7 phút mỗi ngày (Bài 2) (Video: 1SK Official Channel)

Bài tập Aerobic GIẢM MỠ CƯỜNG ĐỘ CAO với 7 phút mỗi ngày
– Thời lượng: 7 phút
– Mức độ: Dễ
– HLV: Thảo Trương
– Nhạc, Hướng dẫn, Đếm thời gian

 

Share this:
Translate »