(Video: Taylor Recipes)


Bánh Bông Lan – Sponge Cake
-100g bột bánh bông lan – 100g Cake Flour
-100ml sữa tươi không đường – 100ml whole milk
-100g đường – 100g sugar
-1/2 muỗng cà phê muối – 1/2 tsp salt
-6 trứng gà – 6 eggs
-75ml dầu ăn, dầu rau cải – 75ml vegetable oil
-1 muỗng cà phê vani – 1 tsp vanilla extract
-1 muỗng cà phê cream of tartar – 1 tsp cream of tartar

Nướng bánh ở nhiệt đô 350F/175C khoảng 25 phút, rồi hạ xuống 300F/150C nướng thêm 35 phút – Bake @ 350F/175C for 25 minutes, then reduce to 300F/150C for another 35 minutes. 

Share this: