(03/11/2019)

Chiếc bánh burger nặng 6 ký này có hàm lượng 10.000 calo giá 2.500 Baht (khoảng 82,75 đô la). Chủ nhà hàng quảng cáo rằng chiếc bánh burger chỉ dành cho người có ‘bụng tốt’.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »