Hướng dẫn Điệu Bebop căn bản (Video: Bùi Thanh Phương)

 

Vũ Sư Hùng Lân – Bebop Cơ Bản Technique 1 Bước Nam  (Video: HungLan Nguyen)

 

Vũ Sư Hùng Lân – Bebop Cơ Bản Technique 2 & 3 Bước Nam  (Video: HungLan Nguyen)

 

Bebop Cường Đá (Video: Trịnh Minh Cường)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »