5 phút tập bụng hiệu quả

Có 5 động tác mỗi động tác tập 60 giây.

(SUB) BEST ABS WORKOUT 5MIN (LAYING DOWN) (Video: SomiFit 소미핏)

Share this:
Translate »