(Video: Trần Việt Quân)

================ + Đọc thêm:
Tầm nhìn sứ mệnh là gì?

Mục đích thành lập Công ty/Doanh nghiệp là gì? Chính là có tầm nhìn sứ mệnh. Cái lý do phù hợp giá trị (ý nghĩa) nhân sinh quan [của người thành lập].

Tầm nhìn (Vision):

Tầm nhìn là những điều mà công ty/doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai. Cũng chính vì vậy mà người ta gọi tầm nhìn là mục tiêu dài hạn của công ty/doanh nghiệp. Và vì là dài hạn nên nó có thể kéo dài trong vòng 5 – 10 năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Trong tầm nhìn, có 3 yếu tố rất quan trọng quyết định nên một tầm nhìn hấp dẫn. Bao gồm: mục đích, bức tranh tương lai và giá trị (ý nghĩa). Trong đó, mục đích là lý do tồn tại của công ty/doanh nghiệp, bức tranh tương lai là các định hướng mà bạn cần thực hiện trong tương lai, còn giá trị là những hành động, quyết định quyết định đến hiệu quả đạt được.

Sứ mệnh (Mission):
Sứ mệnh là những giá trị của một tổ chức. Thông thường, khi nhắc đến sứ mệnh, người ta sẽ hiểu thiên về hiện tại, là những gì bạn làm, cống hiến và cách thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày.

Tóm lại tầm nhìn sứ mệnh là mục tiêu mà doanh nghiệp/công ty đặt ra cố gắng hoàn thành bằng những kế hoạch cụ thể. Đây là mục tiêu chung và được phát triển thông qua những nhiệm vụ cụ thể hơn. . Sứ mệnh mô tả hành động doanh nghiệp cần thực hiện ra sao để đạt được Tầm nhìn. Trong khi, Tầm nhìn là những gì doanh nghiệp hoạch định ra điều mình muốn đạt được trong tương lai.

 

Vài ví dụ điển, tầm nhìn và sứ mệnh.

Google
Tầm nhìn:
Cung cấp truy cập thông tin trên thế giới chỉ trong một nút nhấn.

Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Google nêu rõ sứ mệnh của mình rằng sắp xếp và khả năng tiếp cận thông tin là những gì họ cung cấp. Tuyên bố về tầm nhìn của họ là về việc cải thiện khả năng tiếp cận trong tương lai, chỉ trong một cú nhấp chuột.

TED
Tầm nhìn:
Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của ý tưởng để thay đổi thái độ, cuộc sống và cuối cùng là thế giới.

Sứ mệnh: Truyền bá ý tưởng

Sứ mệnh của TED đối với các ý tưởng truyền bá khác nhau là một minh chứng đơn giản về cách họ phục vụ. Tầm nhìn nói về các tác động, làm thế nào truyền bá ý tưởng thay đổi trên thế giới.

Samsung
Tầm nhìn: Truyền cảm hứng cho thế giới. Sáng tạo tương lai.

Sứ mệnh: Truyền cảm hứng cho thế giới với các công nghệ, sản phẩm và thiết kế sáng tạo của chúng tôi, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự thịnh vượng xã hội bằng cách tạo ra một tương lai mới.

Samsung lại trộn lẫn giữa Tầm nhìn và Sứ mệnh của mình. Tầm nhìn của họ nằm trong Sứ mệnh khi họ nói rõ cả 2 câu “Truyền cảm hứng cho thế giới” và “Sáng tạo tương lai”.

Facebook
Tầm nhìn: Mọi người sử dụng Facebook để kết nối với bạn bè và gia đình,
để khám phá những gì diễn ra trên thế giới và chia sẻ và bày tỏ những gì quan trọng với họ.

Sứ mệnh: Cung cấp cho mọi người sức mạnh để xây dựng cộng đồng và đưa thế giới xích lại gần nhau hơn.

Sứ mệnh của Facebook tập trung vào cộng đồng hứa hẹn nền tảng của họ. Tầm nhìn của họ nói về lý do tại sao cộng đồng quan trọng, đan xen cách họ sẽ mang thế giới đến gần nhau hơn.

IKEA
Tầm nhìn:
Mang lại cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn cho mọi người.

Sứ mệnh: Cung cấp một loạt các sản phẩm trang trí nội thất gia đình được thiết kế tốt với giá thấp đến mức hầu như ai cũng có thể mua được.

Sứ mệnh ở đây tập trung vào chức năng của các sản phẩm IKEA, và khả năng chi trả cho khách hàng của họ. Trong tầm nhìn, nhóm IKEA có ý thức thực sự về mục đích trong việc “tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt hơn”.

Theo Doanh nghiệp

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »