Nhân viên thăm dò ý kiến hỏi một người đàn ông:
– Thưa ông, ông có ủng hộ việc đàn ông và phụ nữ phải được hoàn toàn bình đẳng công bình không.
– Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ – người đàn ông đáp nhưng để tôi hỏi vợ tôi xem cô ấy có cho phép như vậy không đã.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »