Blockchain là gì? 4 ứng dụng Blockchain làm nên sự khác biệt cho doanh nghiệp

4 ứng dụng Blockchain làm nên sự khác biệt cho doanh nghiệp | Huy Nguyễn KardiaChain (Video: VIETSUCCESS) Công nghệ blockchain là chiếc “chìa khóa” cho bài toán số hóa của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm sao để ứng dụng hiệu quả công nghệ này? Liệu, blockchain có thích hợp với tất cả mô hình doanh nghiệp?

 

————————-

Blockchain là gì?
Blockchain (hay cuốn sổ cái) là hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin (block). Chúng được liên kết với nhau nhờ mã hóa.

Các khối thông tin này hoạt động độc lập và có thể mở rộng theo thời gian. Chúng được quản lý bởi những người tham gia hệ thống chứ không thông qua đơn vị trung gian.

Nghĩa là khi một khối thông tin được ghi vào hệ thống Blockchain thì không có cách nào thay đổi được. Chỉ có thể bổ sung thêm khi đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Khối thông tin mà chúng ta đang nhắc đến là những cuộc trao đổi, giao dịch trong thực tế.

Công nghệ Blockchain hoạt động như thế nào?
Để một block – khối thông tin được thêm vào Blockchain, phải có 4 yếu tố:

1/Phải có giao dịch: nghĩa là phải có hoạt động mua bán, trao đổi diễn ra. Ví dụ: bạn thực hiện mua hàng trên Amazon


2/Giao dịch đó phải được xác minh: mọi thông tin liên quan đến giao dịch như thời gian, địa điểm, số tiền giao dịch, người tham gia… đều phải được ghi lại. Ví dụ: khi xem tình trạng đơn hàng, bạn sẽ biết được mình đã order những gì, tổng tiền là bao nhiêu, khi nào thì nhận được hàng…


3/Giao dịch đó phải được lưu trữ trong block: bất cứ lúc nào bạn cũng xem lại được thông tin đơn hàng mà mình đã thực hiện. Chúng được lưu trữ trong mục “Quản lý đơn hàng”.


4/ Block đó phải nhận được hash (hàm chuyển đổi một giá trị sang giá trị khác): chỉ khi nhận được hash thì một block mới có thể được thêm vào blockchain.


Công nghệ Blockchain cho phép trao đổi tài sản/thực hiện giao dịch mà không cần có sự chứng kiến của người thứ ba hoặc không cần dựa trên sự tin tưởng. Hay nói cách khác, Blockchain là nền tảng cho sự ra đời của các hợp đồng thông minh.

Theo Công nghệ IT Viec

———-+

What is a Blockchain? (Animated + Examples)  (Video: Whiteboard Crypto)

 

 

Blockchain Applications | Blockchain Applications Examples | Blockchain Technology | Simplilearn  (Video: Simplilearn)

 

5 PROFITABLE Blockchain App Ideas YOU Can Build (Video: Dapp University)

 

Bitcoin and blockchain 101: Why the future will be decentralized | Big Think (Video: Big Think)

 

What Facebook's Meta plans mean for digital currencies and blockchain (Video: Yahoo Finance)

 

Share this:
Translate »