(Video: Asia Entertainment Official)

=============

Người Việt kỷ niệm ngày quốc tế giải cứu thuyền nhân

https://thoi-nay.com/tnm/nguoi-viet-ky-niem-ngay-quoc-te-giai-cuu-thuyen-nhan/

Share this:
@ 2020 TN InfoWay