Cách “dọn nhà” [chuyển dữ liệu WORDPRESS] tới server mới sử dụng Migrate Guru hay Duplicator

Có vài softwares giúp bạn chuyển dữ liệu WORDPRESS từ Server A(bạn đang xài) tới Server B mới. 2 softwares nên sử dụng : Migrate Guru hay Duplicator (bạn sử dụng 1 trong 2 softwares này) .

1/ Sử dụng Migrate Guru

Theo hướng dẫn VIDEO sau How to MIGRATE WORDPRESS SITE to a new host: WordPress Migration MADE EASY with MIGRATE GURU plugin (Video: Jennifer Franklin – WordPress Made Easy)

 

Trước tiên bạn hãy lưu dữ hồ sơ: Cách BACKUP dữ liệu sử dụng UpdraftPlus WordPress Backup Plugin (sau đó dùng Migrate Guru)

How to BACKUP WORDPRESS WEBSITE with UPDRAFTPLUS Backup to GOOGLE DRIVE Free + Less Than 5 Minutes! (Video: Jennifer Franklin – WordPress Made Easy)

 

hay

 

2/ Sử dụng Duplicator

How to Migrate WordPress Site With Duplicator Plugin (the easy way) (Video: Roottech)

Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »