Phần 2: CÁCH GIÚP CON SIÊNG HỌC (Video: Trần Thị Ái Liên)

===

Phần 1: CÁCH GIÚP CON SIÊNG HỌC

10 nguyên lý (từng nguyên lý có nhiều cách làm)

1. Cái gì thích, tự nhiên học (siêng làm)

2. Cái gì gắn liền kỷ niệm vui, thích siêng làm

3. Cái gì quen thuộc (không thích,không ghét), dễ chấp nhận làm 1 cách dễ dàng

4. Cái gì là thói quen, trở nên dễ dàng, làm (không cần cố gắng)

5. Cái gì thành công, động lực mình làm tiếp

6. Làm cái gì đó (mục đích này) nhưng vô tình thỏa mãn tâm lý khác thì thích thú làm (được công nhận, được chú ý, được yêu thương, được quyền lực, có tiền, được đóng góp.v.v.)

7. Làm gì có thưởng, muốn làm (vì muốn được thưởng)

8. Mục tiêu nhỏ, dễ thực hiện

9. Cái gì có ý nghĩa, thường cho người ta động lực làm

10. Làm vì người mình thương

 

Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên chia sẻ (Video: Trần Thị Ái Liên)

 

Share this: