Cách làm thịt Bò Viên Dai Giòn

(Video: The Beth Kitchen)

Nguyên liệu cho 600gr bò viên:
1 pound = 470 gr thịt đầu rồng, tiếng anh gọi là beef chuck.
4 tep tỏi lớn = 20 gr
2 Mcanh = 16 gr tinh bột bắp
2 mcafe = 8gr  đường
2 1/2 Mcanh = 40 gr nước mắm ngon, 
hay có thể dùng 3 Mcanh = 50 gr.
1/2 vung mcafe = 2,3 gr tiêu
* 4 Mcanh = 65 gr nước đá lạnh
* 1/2 +1/4 mcafe = 4 gr muối nở còn gọi là baking soda. Có thể dùng 3gr muối nở cũng được.
* Luộc bò viên:
8 cup nước = 1.9 lit nước
1 1/2 mcafe muối 
Một thau nước đá lạnh. 

Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »