Ở lớp 1, cha mẹ ngồi cùng con học ít nhất 15 phút mỗi ngày [cha mẹ ủng hộ cho con]. Giúp con thích học, ý chí học hành [học hành gắn liền kỷ niệm vui], môi trường học thích hợp dưới trẻ. Học 70 học tới 71.

(Video: Trần Thị Ái Liên)

Share this: