Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây: Cách xác định hướng nào là hướng Đông, hướng nào là hướng Tây

Vị trí mặt trời mọc và lặn chỉ cho biết tương đối về phương hướng của 363 ngày trong năm, vì chỉ có 2 ngày xuân phân và thu phân (ngày đầu tiên của mùa xuân và mùa thu) là mặt trời mọc đúng hướng đông và lặn đúng hướng tây.  

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »