Tình yêu. Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?

Tình yêu. Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn? 

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.  

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »