(Video: Quang Lê TV) Quy luật nhân quả. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Bạn muốn người ta đối xử mình thế nào, mình đối xử người ta như vậy.

Share this:
@ 2020 TN InfoWay