Chào Bình Minh (Kalidasa – India)

 
 Hãy chăm chú vào ngày hôm nay,
 
 Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống…

 
 Nó tuy ngắn ngủi
 
 Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta
 
 Sự sung sướng khi tiến phát,
 
 Sự vẻ vang của hành động,
 
 Sự rực rỡ của thành công.
 
 Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng,
 
 Vì ngày mai chỉ là một ảo tưởng.
 
 Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy
 
 Hôm qua là một giấc mộng êm đềm.
 
 Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.
 
 Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!

Share this:
Translate »