SLOGAN "Tôi yêu tiền, tiền yêu tôi ".

3 bước để trở nên giàu có
Bước 1. Thay đổi tư duy(trở thành người tốt, phát triển bản thân trở nên giàu có)
Bước 2. Mục tiêu tài chánh
Bước 3. Chiến lược tăng thu nhập

3 nhóm chiến lược tăng thu nhập
Nhóm chiến lược #1. Gia tăng số lượng khách hàng(tăng dần theo thời gian). Marketing/Sales/PR..vv.
Nhóm chiến lược #2. Tăng doanh thu trung bình mỗi lần mua hàng(tăng doanh thu sản phẩm tăng giá trị hơn/up sale, down sale, giảm giá, combo .v.v.)
Nhóm chiến lược #3. Giữ chân khách hàng và tăng tỷ lệ khách hàng quay trở lại mua hàng
+
Quản lý tiền bạc(an toàn tài chánh, dự trữ, đầu tư mở rộng đầu tư)

Những thói quen:
1. Luôn chạy hơn mục đích
2. Thái độ phục vụ khách hàng tốt hơn mong đợi (nói ít làm nhiều, làm nhiều hơn quảng cáo, làm luôn vượt quá mong đợi.v.v.)
3. Thái độ chủ động trong mọi tình huống(nếu tình huống A làm gì, tình huống B làm gì v.v..sẳn sàng cho mọi tình huống)
4. Biết hưởng thụ (hưởng thụ trên cái lợi, thói quen đầu tư)
****5. Khả năng tập trung (toàn tâm toàn ý tiến tới mục tiêu, mục tiêu kinh doanh, hỗ trợ khách hàng.v.v.)
6. Thay đổi cảm xúc về tiền (loại bỏ niềm tin tiêu cực về tiền, xây dựng niềm tin tích cực về tiền, tiền giúp cho bản thân và giúp cho người khác nếu muốn giúp)

(Video: Phạm Thành Long Official)

Share this: