Chiều Thương Đô Thị – Huỳnh Phi Tiễn – Ái Ni

Ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn – Ca sĩ Ái Ni : Chiều Thương Đô Thị (Tác giả: Song Ngọc) [Trong Đêm Nhạc MMG “Jam’n Nights” Ep.2 | Huỳnh Phi Tiễn – Ái Ni | Sao Không Thấy Anh Về]

(Video: MMG Studios)

Share this:
Translate »