Trong bệnh viện, một người nằm băng kín từ đầu tới chân chỉ để họ hai mắt và miệng mũi. Thoáng thấy một người bước vào, bệnh nhân thều thào hỏi:
 – Chuyện gì xảy ra với tôi vậy ? Sao tôi lại năm đây ?
 
 -Anh không nhớ à ?
 Cách đây ba hôm, tại nhà Ba Xí, có một tiệc rượu mừng sinh nhật làn thứ 35 của hắn, chúng ta cùng đến chung vuị
 
 -Tôi nhớ mang máng thôi..Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra ?
 
 – A, khoảng một hai giờ sáng, anh trèo lên cửa sổ lầu một và kêu: "Ta là chim én mùa xuân, ta bay, ta luôn"..và anh nhảy xuống…
 
 -Trời ơi ! Lẽ ra các anh phải ngân tôi lại chỨ ! Phải làm thế nào cho tôi hiểu mình không phải là chim én.
 
 -Những ác nổi…
 
 -Ác nổi sao ?
 
 -Không biết sao lúc đó, chúng tôi lại tin Anh là chim én thật. Thế mới chết chứ !

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »