============Dán "Tam Tự Kinh" này trên tường: Chồng
Phải dựa cột
Nghe vợ nói
Mỗi buổi tối
Phải trả bài
Không được cãi
Khi vợ sai
Vợ ra oai
Phải nhịn nhục
Nếu không phục
Để trong lòng
Chớ đèo bồng
Mà mang tội
Trời chưa tối
Phải về nhà
Chớ la cà
Năng mua quà
Cho vợ khoái
Thấy con gái
Không được dòm
Vợ gầy còm
Khen luôn miệng

2.Cứu ai?   
Mẹ cô gái hỏi chàng trai si tình:
– Giả sử tôi và con gái tôi sắp chết đuối, anh cứu ai trước?
– Trước tiên, cháu cứu bác, sau đó sẽ cùng chết trong vòng tay của con gái bác. 

3.Thành thật với tình yêu 
Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
Chàng: Không bao giờ.
Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay dụ dỗ xạo với em .

 

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »