Có em (Xuân Diệu)

 Có em tồn tại trên đời
 Cho anh còn được có người để yêu,
 Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
 Em ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.
 
 Những gì cao đẹp thẳm sâu
 Anh cho em hết, lòng đau còn gì.
 Chỉ còn cái bóng anh đi.
 Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!
 
 Có em trên cõi đời này
 Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh.
 Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
 ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn

Share this:
Translate »