Cuộc sống ở Mỹ: 25 Phút Kể Về Tiểu Sử Và Kinh Nghiệm Của Longtador

(Video: Longtador Gialaiteam) Long Trần chia sẻ

Càng giàu nhiều, càng khổ nhiều.

Nếu muốn thành công, phải trải qua phục vụ (customer service).

Nếu đang đi học, đừng chơi game, sau khi đi học, làm công việc thêm về phục vụ, tiếp xúc vv…

Share this:
Translate »