Đám cưới MC Thùy Dương Asia ngày 8/6/2010 [Thuy Duong’s Wedding]. (video: Đám Cưới Ca Sĩ Diễn Viên)

Share this: