Đan Trường – “KIẾP VE SẦU”, “MƯA TRÊN CUỘC TÌNH”

(Video: VieTalents) Đan Trường tái hiện bản hit "KIẾP VE SẦU", "MƯA TRÊN CUỘC TÌNH" trên sân khấu Bài Hát Đầu Tiên

Share this:
Translate »